IVRAtech - logo

Novinky

DEMOGreen 24.-25.5.2017

Zveme tímto všechny na 4. ročník odborné výstavy...

Předali jsme novou traktorovou sekačku...

V Dubnu jsme zákazníkovi předali novou traktorovou sekačku...

Nejrozšířenějším způsobem nakládání s bioodpady je kompostování. Kompostování je biologická metoda, kterou se za kontrolovaných podmínek přístupu vzduchu a činností mikroorganismů přeměňuje biologicky rozložitelný odpad (BRO) na kompost.

Pro kompostování se hodí: zbytky rostlin, tráva, listí, dřevní odpad apod.

Co se kompostovat nedá: výkaly psů a koček, pleny, popel z uhlí, nemocné rostliny apod.

Nejefektivnějším zpracováním BRO jsou kompostárny. Tyto dělíme podle ročního množství zpracovaného materiálu.

 


Kompostárna do 500t materiálu ročně

Pro svou činnost potřebuje navezený materiál rozmělnit, uložit a následně provzdušňovat. U tohoto typu kompostárny není nutné výsledný materiál třídit.

Doporučené vybavení: štěpkovač dřevní hmoty, který zpracovává materiál do průměru 15cm, překopávač kompostu do výšky 1,5m, kloubový nakladač s míchací lžící.

Štěpkovač Laski do 500 tPřekopávač kompostu  do 500tNakladač do 500t

 


Kompostárna do 3000t materiálu ročně

Pro svou činnost potřebuje navezený materiál rozmělnit, uložit a následně provzdušňovat. U tohoto typu kompostárny se doporučuje výsledný materiál třídit, z důvodu urychlení procesu. K vybavení je vhodné použít techniku, která umožňuje strojní plnění.

Doporučené vybavení: rychloběžný drtič, který zpracovává materiál do průměru 40cm, překopávač kompostu do výšky 3m, kloubový nakladač s míchací lžící, rotační třídič.

Rychloběžný drtič Doppstadt do 3000tPřekopávač kompostu do 3000tKloubový nakladač JCB do 3000tRotační síto  do 3000t

 


Kompostárna nad 3000t materiálu ročně

Pro svou činnost potřebuje navezený materiál rozmělnit, uložit a následně provzdušňovat. U tohoto typu kompostárny se doporučuje výsledný materiál třídit, z důvodu urychlení procesu. K vybavení je nutné použít techniku, která umožňuje strojní plnění. U takovéto kompostárny se předpokládá zpracování objemných dřevních odpadů jako jsou např: pařezy, kmeny stromů apod.

Doporučené vybavení: pomaloběžný drtič, rychloběžný drtič, překopávač kompostu do výšky 4,5m, kloubový nakladač s míchací lžící, rotační třídič.

Pomaloběžný + rychloběžný drtič nad 3000tNakladač nad 3000tRotační třídič Doppstadt nad 3000t

 


K vybavení kompostáren nabízíme techniku

Štěpkovač Laski  Štěpkovače Laski pro průměr materiálu 8cm – 15cm 
Překopávač kompostu  Překopávače kompostu Bystroň 
rotační třídič Nover  Rotační třídiče Nover 
pomaloběžný + rychloběžný drtič nad 3000t  Rychloběžné a pomaloběžné drtiče Doppstadt
Překopávač kompostu do 3000t Překopávače kompostu Doppstadt
Rotační třídič Doppstadt Rotační třídiče Doppstadt