IVRAtech - logo

Novinky

Stavební technika DOOSAN

Nově nabízíme také stavební techniku DOOSAN.

DOOSAN záruka 5 let

Při pořízení stavební techniky DOOSAN, je možné...

Nejrozšířenějším způsobem nakládání s bioodpady je kompostování. Kompostování je biologická metoda, kterou se za kontrolovaných podmínek přístupu vzduchu a činností mikroorganismů přeměňuje biologicky rozložitelný odpad (BRO) na kompost.

Pro kompostování se hodí: zbytky rostlin, tráva, listí, dřevní odpad apod.

Co se kompostovat nedá: výkaly psů a koček, pleny, popel z uhlí, nemocné rostliny apod.

Nejefektivnějším zpracováním BRO jsou kompostárny. Tyto dělíme podle ročního množství zpracovaného materiálu.

 


Kompostárna do 500t materiálu ročně

Pro svou činnost potřebuje navezený materiál rozmělnit, uložit a následně provzdušňovat. U tohoto typu kompostárny není nutné výsledný materiál třídit.

Doporučené vybavení: štěpkovač dřevní hmoty, který zpracovává materiál do průměru 15cm, překopávač kompostu do výšky 1,5m, kloubový nakladač s míchací lžící.

 


Kompostárna do 3000t materiálu ročně

Pro svou činnost potřebuje navezený materiál rozmělnit, uložit a následně provzdušňovat. U tohoto typu kompostárny se doporučuje výsledný materiál třídit, z důvodu urychlení procesu. K vybavení je vhodné použít techniku, která umožňuje strojní plnění.

Doporučené vybavení: rychloběžný drtič, který zpracovává materiál do průměru 40cm, překopávač kompostu do výšky 3m, kloubový nakladač s míchací lžící, rotační třídič.

 


Kompostárna nad 3000t materiálu ročně

Pro svou činnost potřebuje navezený materiál rozmělnit, uložit a následně provzdušňovat. U tohoto typu kompostárny se doporučuje výsledný materiál třídit, z důvodu urychlení procesu. K vybavení je nutné použít techniku, která umožňuje strojní plnění. U takovéto kompostárny se předpokládá zpracování objemných dřevních odpadů jako jsou např: pařezy, kmeny stromů apod.

Doporučené vybavení: pomaloběžný drtič, rychloběžný drtič, překopávač kompostu do výšky 4,5m, kloubový nakladač s míchací lžící, rotační třídič.

 


K vybavení kompostáren nabízíme techniku

Štěpkovače a drtiče TS Industrie 

Štěpkovače a drtiče TS IndustrieŠtěpkovače Laski pro průměr materiálu 8cm – 15cm 

Překopávače kompostu Willibald 

Překopávače kompostu Willibald

Rotační třídiče Willibald 

Rotační třídiče Willibald

Drtiče Willibald 

Drtiče Willibald